Skip Ribbon Commands Skip to main content
Chào mừng quý vị đến với Website QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐỒNG NAIThông báo sự kiện: Thông báo Lãi suất cho vay theo Danh mục mới giai đoạn 2021-2025
 


 

 

 

 

 Liên Kết Website

 
LƯỢT TRUY CẬP
 

 Thủ tục hồ sơ hỗ trợ sau ĐT

 
HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ SAU ĐẦU TƯ   11-03-2015
.

    1.   Giấy đề nghị HTSĐT (bản chính - Theo mẫu). Mẫu giay de nghi HTLSSDT.docMẫu giay de nghi HTLSSDT.doc

2.   Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (bản sao có chứng thực).

3.     Dự án đầu tư (bản chính hoặc bản sao có chứng thực)

4.   Quyết định phê duyệt dự án đầu tư của người có thẩm quyền (bản chính hoặc bản sao có chứng thực).

5.   Giấy chứng nhận đầu tư (đối với dự án thuộc diện đăng ký đầu tư, thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư) hoặc quyết định cho phép đầu tư của UBND tỉnh. Đối với dự án không thuộc diện cấp giấy chứng nhận đầu tư hoặc cho phép đầu tư thì thay bằng văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư và thỏa thuận địa điểm (bản chính hoặc bản sao có chứng thực)

6.   Hợp đồng kinh tế đối với các hạng mục đề nghị HTSĐT (bản chính hoặc bản sao có chứng thực).

7.   Hóa đơn theo quy định đối với hạng mục thiết bị và xây lắp đề nghị HTSĐT (bản sao); bộ chứng từ nhập khẩu đối với thiết bị nhập khẩu đề nghị HTSĐT (bản sao).

8.   Hợp đồng tín dụng (bản chính hoặc bản sao có chứng thực).

9.     Bảng kê giải ngân vốn vay của tổ chức tín dụng (bản chính - theo mẫu) Mẫu bang ke giai ngan von vay cua to chuc tin dung ( HTLS).docMẫu bang ke giai ngan von vay cua to chuc tin dung ( HTLS).doc

10.Ủy nhiệm chi chuyển tiền của tổ chức tín dụng cho đơn vị thụ hưởng đối với các hạng mục đề nghị HTSĐT (bản sao của tổ chức tín dụng).

11. Biên bản nghiệm thu dự án hoàn thành đưa vào sử dụng; Quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành của người có thẩm quyền (bản chính hoặc bản sao có chứng thực).

12. Báo cáo kiểm toán dự án công trình hoàn thành của cơ quan kiểm toán độc lập (bản chính hoặc bản sao có chứng thực).

Lưu ý: Bản sao các tài liệu trên có từ  02 tờ rời trở lên phải đóng dấu giáp lai.​

Đính kèm file Danh mục các dự án được hỗ trợ lãi suất 
In nội dung
Tin đăng ngày
Select a date from the calendar.

 

 

 

 

 

 
 • Kỷ niệm 20 năm thành lập
 • Giới thiệu Đồng Nai
 • ABC
 • Thư viện video

   

   

   
  QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐỒNG NAI
  - Địa chỉ: 211 - 213 Phạm Văn Thuận, phường Tân Tiến, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
  - ĐT: 0251.3824021    - Fax: 0251.3822795
  - Email: qdtptdongnai@dndif.com.vn     - Website: www.dndif.com.vn