Skip Ribbon Commands Skip to main content
Chào mừng quý vị đến với Website QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐỒNG NAIThông báo sự kiện: Thông báo Lãi suất cho vay theo Danh mục mới giai đoạn 2021-2025
 


 

 

 

 

 Liên Kết Website

 
LƯỢT TRUY CẬP
 

 Quỹ phát triển nguồn nhân lực

 
QUỸ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TỈNH ĐỒNG NAI   10-03-2015
Quỹ Phát triển nguồn nhân lực tỉnh Đồng Nai được uỷ thác cho Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Đồng Nai quản lý hoạt động.

Quỹ phát triển nguồn nhân lực tỉnh Đồng Nai là tổ chức tài chính nhà nước do UBND tỉnh thành lập theo Quyết định số 2140/QĐUBND ngày 10/7/2013. Quỹ có tư cách pháp nhân, có vốn điều lệ, có bảng cân đối kế toán riêng, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các ngân hàng thương mại để hoạt động theo quy định.

1. Chức năng: 

Quỹ Phát triển nguồn nhân lực thực hiện huy động các nguồn vốn nhằm hỗ trợ, cho vay đối với các đối tượng có nhu cầu cần hỗ trợ, vay vốn để học tập, nghiên cứu nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, phát huy tài năng phục vụ cho yêu cầu phát triển  kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Nai.

2. Nhiệm vụ:

- Vận động, tiếp nhận nguồn tài trợ, đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cho Quỹ.

- Tổ chức thẩm định, xét chọn để hỗ trợ hoặc cho vay đối với các đối tượng nhằm đáp ứng nhu cầu về phát triển nguồn nhân lực cho tỉnh.

         - Thực hiện việc quản lý, sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả các nguồn vốn theo Điều lệ do UBND tỉnh phê duyệt và theo các quy định của pháp luật.

In nội dung
Tin đăng ngày
Select a date from the calendar.

 

 

 

 

 

 
 • Kỷ niệm 20 năm thành lập
 • Giới thiệu Đồng Nai
 • ABC
 • Thư viện video

   

   

   
  QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐỒNG NAI
  - Địa chỉ: 211 - 213 Phạm Văn Thuận, phường Tân Tiến, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
  - ĐT: 0251.3824021    - Fax: 0251.3822795
  - Email: qdtptdongnai@dndif.com.vn     - Website: www.dndif.com.vn