Skip Ribbon Commands Skip to main content
Chào mừng quý vị đến với Website QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐỒNG NAIThông báo sự kiện: Thông báo Lãi suất cho vay theo Danh mục mới giai đoạn 2021-2025
 


 

 

 

 

 Liên Kết Website

 
LƯỢT TRUY CẬP
 

 Quỹ bảo lãnh tín dụng

 
QUỸ BẢO LÃNH TÍN DUNG CHO DNNVV   10-03-2015
Quỹ Bảo lãnh tín dụng được ủy thác cho Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Đồng Nai quản lý vốn và thực hiện nhiệm vụ bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

      Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Đồng Nai là tổ chức tài chính nhà nước do UBND tỉnh thành lập theo Quyết định số 2670/QĐ- UBND ngày 29/8/2014. Quỹ có tư cách pháp nhân, có vốn điều lệ, có bảng cân đối kế toán riêng, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các ngân hàng thương mại hoạt động hợp pháp đóng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

1. Chức năng:

- Tiếp nhận, quản lý các nguồn vốn từ Ngân sách tỉnh, vốn ủy thác từ các chương trình, dự án tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, vốn góp của các tổ chức tín dụng, các doanh nghiệp, các hiệp hội ngành nghề, các tổ chức đại diện và hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; vốn tài trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân (kể cả vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA) trong và ngoài nước để thực hiện bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Phối hợp với các tổ chức tín dụng trong việc kiểm tra, giám sát và thẩm định các dự án vay đầu tư, phương án sản xuất kinh doanh để ngăn chặn, xử lý kịp thời các rủi ro phát sinh.

- Tư vấn, cung cấp thông tin các chương trình mục tiêu, các chủ trương chính sách của Nhà nước về tài chính, tín dụng, ngân hàng để hỗ trợ cho các DNNVV trên địa bàn tỉnh.

2. Nhiệm vụ:

- Thực hiện quản lý vốn, sử dụng vốn của Quỹ theo đúng quy định của Nhà nước, pháp luật và theo nguyên tắc đúng mục đích, có hiệu quả, đảm bảo an toàn vốn và tài sản.

- Thực hiện bảo lãnh tín dụng cho các DNNVV khi các doanh nghiệp đủ điều kiện theo quy định.

- Phối hợp với tổ chức tín dụng kiểm tra, giám sát, đánh giá quá trình sử dụng vốn vay, hoàn trả nợ vay của khách hàng.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được tỉnh giao.​

In nội dung
Tin đăng ngày
Select a date from the calendar.

 

 

 

 

 

 
 • Kỷ niệm 20 năm thành lập
 • Giới thiệu Đồng Nai
 • ABC
 • Thư viện video

   

   

   
  QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐỒNG NAI
  - Địa chỉ: 211 - 213 Phạm Văn Thuận, phường Tân Tiến, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
  - ĐT: 0251.3824021    - Fax: 0251.3822795
  - Email: qdtptdongnai@dndif.com.vn     - Website: www.dndif.com.vn