Skip Ribbon Commands Skip to main content
Chào mừng quý vị đến với Website QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐỒNG NAIThông báo sự kiện: Thông báo Lãi suất cho vay theo Danh mục mới giai đoạn 2021-2025
 


 

 

 

 

 Liên Kết Website

 
LƯỢT TRUY CẬP
 

 Nội dung bản tin

 
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NHIỆM VỤ NĂM 2022 - KẾ HOẠCH NĂM 2023 VÀ HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2023
Cập nhật: 16-03-2023 11:26
Ngày 03/3/2023, Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Hội nghị Tổng kết năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 và Hội nghị người lao động năm 2023. Về dự Hội nghị có ông Phan Mậu Doãn, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp; ông Phạm Văn Chiến, Chủ tịch CĐVC tỉnh Đồng Nai, cùng toàn thể CB.VCLĐ của Quỹ Đầu tư phát triển.

Hội nghị được tổ chức trang trọng và đảm bảo theo quy định. Tại Hội nghị, ông Phan Trọng Dũng - Giám đốc, đã báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023; đồng thời các thành viên dự hội nghị cũng trình bày các báo cáo quan trọng của hội nghị như: Báo cáo tổng kết thi đua 2022 và phát động thi đua 2023, báo cáo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, hoạt động Ban thanh tra nhân dân, công khai tài chính cơ quan, Báo cáo kết quả thực hiện Thoả ước lao động tập thể năm 2022…​

1.jpg

                 Ông Phan Trọng Dũng, Giám đốc báo cáo tại Hội nghị.

Hội nghị đã được nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo ông Phan Mậu Doãn, chức vụ: Trưởng ban Tuyên Giáo Đãng uỷ khối Doanh nghiệp, theo đó, năm 2022 Quỹ đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong bối cảnh tình hình kinh tế xã hội trong và ngoài nước gặp nhiều khó khăn do đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, Quỹ đã có nhiều nỗ lực thực hiện nhiệm vụ, các chỉ tiêu chủ yếu như cho vay, thu nợ, doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách, tiền lương… đều đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch; các nhiệm vụ chính trị khác như công tác xây dựng Đảng, công tác đoàn thể, công tác xã hội, công tác bồi dưỡng và nâng cao trình độ lý luận chính trị chuyên môn cho CB, CCVC và công tác chăm lo đời sống người lao động trong năm qua Quỹ cũng đã thực hiện rất tốt; Năm 2023 tình hình chung được dự báo, tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường làm anh hưởng trực tiếp đến các lĩnh vực đời sống xã hội, đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. BTV Đảng ủy khối nhất trí với phương hướng nhiệm vụ và các giải pháp của Quỹ đã trình bày trước hội nghị. Đây cũng là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ của tỉnh và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm giai đoạn 2021 – 2025, đòi hỏi Quỹ phải quan tâm nỗ lực phấn đấu để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Quỹ đã đặt ra trong năm 2023, góp phần cho thắng lợi chung trong thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH và an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh.

2.jpg

   Ông Phan Mậu Doãn, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối DN phát biểu chỉ đạo Hội nghị

     Hội nghị đã thông qua kết quả thực hiện Thoả ước Lao động tập thể 2022, bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2023-2025 và Nghị quyết Hội nghị NLĐ năm 2023; tổ chức trao tặng Bằng khen của UBND tỉnh, Giấy khen của Hội đồng quản lý Quỹ khen thưởng cho tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2022; đồng thời khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong hoạt động Công đoàn năm 2022.

                  MỘT SỐ HÌNH ẢNH HỘI NGHỊ

3.jpg

Đoàn Chủ tịch

4.jpg

5.jpg                        Bầu cử Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2023-2025

  TỔ CHỨC TRAO THƯỞNG THÀNH TÍCH NĂM 2022

6.jpg
      Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc năm 2022

7.jpg                            Tập thể Lao động xuất sắc năm 2022

8.jpg                                 Chiến sỹ thi đua cơ sở năm 2022​

9.jpg
10.jpg       
Giấy khen cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua năm 2022

11.jpg
        Giấy khen của CĐCS cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc năm 2022

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.

 

 

 

 

 

 
 • Kỷ niệm 20 năm thành lập
 • Giới thiệu Đồng Nai
 • ABC
 • Thư viện video

   

   

   
  QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐỒNG NAI
  - Địa chỉ: 211 - 213 Phạm Văn Thuận, phường Tân Tiến, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
  - ĐT: 0251.3824021    - Fax: 0251.3822795
  - Email: qdtptdongnai@dndif.com.vn     - Website: www.dndif.com.vn