Skip Ribbon Commands Skip to main content
Chào mừng quý vị đến với Website QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐỒNG NAIThông báo sự kiện: Thông báo Lãi suất cho vay theo Danh mục mới giai đoạn 2021-2025
 


 

 

 

 

 Liên Kết Website

 
LƯỢT TRUY CẬP
 

 Nội dung bản tin

 
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NHIỆM VỤ NĂM 2020 - KẾ HOẠCH NĂM 2021 VÀ HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2021
Cập nhật: 20-04-2021 04:16
Ngày 19/3/2021, Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Hội nghị Tổng kết năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 và Hội nghị người lao động năm 2021. Về dự Hội nghị có bà Lê Thị Ngọc Loan, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp; ông Phan Mậu Doãn, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp; ông Phạm Văn Chiến, Chủ tịch CĐVC tỉnh Đồng Nai, cùng toàn thể CB.VCLĐ của Quỹ Đầu tư phát triển.

Hội nghị được tổ chức trang trọng và đảm bảo theo quy định. Tại Hội nghị, ông Phan Trọng Dũng - Giám đốc, đã báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021; đồng thời các thành viên dự hội nghị cũng trình bày các báo cáo quan trọng của hội nghị như: Báo cáo tổng kết thi đua 2020 và phát động thi đua 2021, báo cáo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, hoạt động Ban thanh tra nhân dân, công khai tài chính cơ quan, Báo cáo dự thảo Thảo ước lao động tập thể 2021 và bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2021-2023…​​

1.jpg

               ​​                 Ông Phan Trọng Dũng, Giám đốc báo cáo tại Hội nghị.   

Hội nghị đã được nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của Lê Thị Ngọc Loan, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp, theo đó, năm 2020 Quỹ đã thực hiện nhiệm vụ chính trị trong bối cảnh tình hình kinh tế xã hội trong và ngoài nước gặp nhiều khó khăn do đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, Quỹ đã có nhiều nỗ lực thực hiện nhiệm vụ, các chỉ tiêu chủ yếu như cho vay, thu nợ, doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách, tiền lương… đều đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch; các hoạt động khác như công tác xây dựng Đảng, công tác ANQP, đoàn thể, thi đua khen thưởng, công tác từ thiện, an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho người lao động, nhất là công tác đoàn kết nội bộ,đã thực hiện rất tốt; đồng thời đã chỉ đạo, trong năm 2021, là năm có ý nghĩa rất quan trọng, năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn năm 2021-2025 của tỉnh. Với ý nghĩa quan trọng đó, đề nghị Ban lãnh đạo, tập thể CB.VCLĐ Quỹ phải hết sức nỗ lực cố gắng, phát động phong trào thi đua để hoàn thành kế hoạch nhiệm vụ của năm 2021 đề ra, góp phần cho thắng lợi chung trong thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH và an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh.

2.jpg
                      Lê Thị Ngọc Loan, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp phát biểu chỉ đạo Hội nghị

 Hội nghị đã thông qua Thoả ước Lao động tập thể 2021, bầu Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2021-2023 và Nghị quyết Hội nghị NLĐ năm 2020; tổ chức trao tặng Bằng khen của UBND tỉnh, Giấy khen của Hội đồng quản lý Quỹ khen thưởng cho tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2020; đồng thời khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong hoạt động Công đoàn năm 2020.​

                                                 MỘT SỐ HÌNH ẢNH HỘI NGHỊ

3.jpg
                                                                             Đoàn Chủ tịch

4.jpg

5.jpg
                                                      Bầu Ban thanh tra nhiệm kỳ 2021-2023

             TỔ CHỨC TRAO THƯỞNG THÀNH TÍCH NĂM 2020

6.jpg
               Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc năm 2020 

7.jpg
                                                       Tập thể Lao động xuất sắc năm 2020

8.jpg

        Chiến sỹ thi đua cơ sở năm 2020

9.jpg

Giấy khen cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua năm 2020


In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.

 

 

 

 

 

 
 • Kỷ niệm 20 năm thành lập
 • Giới thiệu Đồng Nai
 • ABC
 • Thư viện video

   

   

   
  QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐỒNG NAI
  - Địa chỉ: 211 - 213 Phạm Văn Thuận, phường Tân Tiến, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
  - ĐT: 0251.3824021    - Fax: 0251.3822795
  - Email: qdtptdongnai@dndif.com.vn     - Website: www.dndif.com.vn